‘Stop writing, start building prototypes’

Het bouwen van prototypes stimuleert creativiteit en probleemoplossend denken. Het is een onderdeel van de ‘eigentijdse didactiek’ die ze bij Fontys FED (Fontys Educational Designers) gebruiken. Het heeft mijn bijzondere interesse omdat het andere vaardigheden aanspreekt bij leerlingen dan in een klassieke lesomgeving. Na het bouwen van een prototype evalueren leerlingen om vervolgens het prototype te verbeteren. Een prototype kan van alles zijn, van een fysiek werkstuk bij het vak techniek tot een mythisch bouwwerk bij het vak Grieks. De leerling heeft wel een duidelijk omschreven uitdaging nodig. Meer informatie: fontys.nl/fed en Design Thinking

Op een later moment zal ik uitgebreider in gaan op eigentijdse didactisch werkvormen zoals design thinking, eduscrum en prototyping.

Bekijk ook dit initiatief uit het buitenland: meisjes en raceauto’s!